Condensaatbehandeling

Wat is het doel van de condensaatbehandeling?

Hoewel perslucht een van de minst vervuilende energieën op industriële schaal is, genereert de productie ervan toch "vloeibare vervuiling" die moet worden gekanaliseerd, afgevoerd en opgewerkt.

Deze vloeibare verontreiniging bestaat uit water (afkomstig van de condensatie van waterdamp in de omgevingslucht na compressie) waaraan de olie wordt toegevoegd die door de compressietechnologie wordt gegenereerd en de deeltjes die worden aangezogen. Dit extreem vervuilende, bijtende en schurende mengsel kan onomkeerbare schade aan uw persluchtsystemen veroorzaken.

Hoe kunnen wij u helpen?

purgeur temporisé

Tijdsgestuurde condensaataflaten


De rol van afscheiders is het efficiënt en economisch lozen van condensaat op de verschillende inzamelpunten:

  • Bij de compressorafscheider
  • Onder de buffertank
  • Naar lucht of water eindwarmtewisselaars
  • Naar koeldrogers
  • Naar filters en dieptepunten in het netwerk

(Download het document)

purgeur capacitif

Capacitieve condensaatafltaten

Capacitieve aflaten hebben precies dezelfde functie als hun tijdsgestuurde equivalenten, maar werken anders: terwijl tijdsgestuurde aflaten condensaat afvoeren met een vast tijdsinterval, zijn capacitieve aflaten in staat om de ophoping van condensaat te meten, zodat het pas op het juiste moment wordt afgevoerd. Dit resulteert in een energiebesparing omdat de leksnelheid dan geminimaliseerd wordt.

(Download het document)

séparateur eau  huile

Olie/water-afscheiders

  • De condensaatafscheider is de eenvoudige, goedkope en effectieve oplossing om de olieconcentratie in het condensaat te verminderen.
  • Het teruggewonnen water kan tot 99% van het volume bedragen en kan veilig naar het riool worden afgevoerd.
  • De kleine hoeveelheid geconcentreerde olie wordt dan economisch en legaal afgevoerd.

(Download het document)

Onze andere persluchtrandapparaten


Door verder te surfen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren